Co je nového v požární ochraně objektů?


Poplachové Zabezpečovací a Tísňové Systémy –elektronický systém ,který reaguje na změnu z klidového stavu . Je navržený a instalovaný ve střeženém prostoru, rodinných domů, parcel, firemních prostor a skladů.
doporučená kombinace s jiným bezpečnostním systémem, například CCTV

  • Konzultace na místě-co je předmětem střežení a v jakém rozsahu
  • Návrh systému v dohodnutém rozsahu
  • Provádíme realizaci
  • Předání systému do provozu, proškolení uživatelů

Co je nového v požární ochraně objektů?

Technika čidel a hlásičů se neustále vyvíjí , zdokonaluje a vylepšuje se. Zákonným požadavkem pro  budovy rodinného bydlení  je vybavení novostaveb požárním hlásičem. Nařízení se řeší ve většině případů autonomně, hlásič vyhlašuje aktivaci pouze místně akusticky. Hlásič by měl zareagovat, sirénou probudit majitele, který se zachrání únikem z objektu a neudusí se kouřem od požáru. V případě , že požár nevznikne v přítomnosti majitele, dochází k neohlášenému rozvoji požáru. Technika námi dodávaných PZTS zařízení je již o velký kus vpředu. Požární hlásiče hlídají prokouření objektu, hlídají teplotu u stropu místností , koncentraci uniklého zemního plynu a v případě tvorby oxidu uhelnatého, hlídají jeho nebezpečné množství v prostředí obydlí. Prostory jsou hlídané 24hodin denně, bez ohledu zapnutí PZTS. Informace o poplachovém stavu je adresně přenášena, příjemce má informaci v době vzniku požárního poplachu a rozhoduje o provedení opatření. Požární situace se tedy řeší v samotném začátku, jsou ochráněné životy a majetek.

Doporučujeme zajímat se o požární ochranu Vašeho objektu, dotazujte se nás, co by se dalo vylepšit a jakým opatřením  zvýšíte  bezpečnost ve Vašem domě.