Dohledové přijímací poplachové centrum-PCO-

DPPCdohledové přijímací poplachové centrum-  dohledové místo s nepřetržitým provozem, kde shromažďují a vyhodnocuji přenesené informace z objektů. Navrhujeme a instalujeme komunikační prostředky pro spojení s těmito centry.

  • Konzultace na místě-co je potřeba pro zajištění vyššího stupně zabezpečení a v jakém rozsahu
  • Výběr dohledového centra
  • Provádíme realizaci
  • Předání prověřené komunikace s přenosem kontrolních protokolů na pracoviště ostrahy