CCTV

Elektronický systém, který monitoruje snímaný prostor kamerami, zaznamenává změny v obrazedoporučená kombinace s jiným bezpečnostním systémem, například PZTS

  • Konzultace na místě-co je předmětem sledování a v jakém rozsahu
  • Návrh systému v dohodnutém rozsahu
  • Provádíme realizaci
  • Předání systému do provozu, proškolení uživatelů