VSTUPNÍ SYSTÉMY

VSTUPNÍ SYSTÉMY,DOCHÁZKA,KONTROLA A ŘÍZENÍ VSTUPU-elektronické systémy, zajišťující časově oprávněný vstup do objektu, jeho záznam a vyhodnocení také pro jiné systémy. Podle potřeb objektu vybíráme vhodné systémy pro rodinné domy, bytové domy, nebo firemní prostory doporučená kombinace s jiným bezpečnostním systémem

VSTUPNÍ SYSTÉMY, KONTROLA A ŘÍZENÍ VSTUPU

  • Konzultace na místě-co je potřeba v místě průchodu zajistit z hlediska kontrolovaného pohybu osob a vozidel, v jakém rozsahu je potřeba technické řešení.
  •  Návrh systému v dohodnutém rozsahu
  • Provádíme realizaci
  • Předání systému do provozu, proškolení uživatelů

DOCHÁZKA- je specifickou skupinou technického vybavení vstupních prostor. Při výběru systému je potřeba spolupráce s personalistou a mzdovým pracovníkem.