účel webu

Webové stránky mají za cíl seznámit návštěvníky se základy problematiky zabezpečení objektů. V několika kapitolách jsou vyjmenované technické možnosti zabezpečení a způsoby dohledu elektronickými komplety pro ochranu osob a majetku.

Bezpečnostní technologické komplety navrhujeme ,dodáváme a instalujeme. Poskytujeme záruční a pozáruční servis. Bezpečnostní zařízení revidujeme, přebíráme do servisu neservisované bezpečnostní komplety , které modernizujeme a upravujeme podle platných předpisů. Provádíme pravidelné funkční a revizní kontroly.

Provádíme posouzení rizik objektové bezpečnosti a navrhujeme opatření nápravy zajištění objektu.

Objekty zajišťujeme proti průniku subjektů pomocí plášťových senzorů po obvodu budovy, vnitřními senzory zajišťujeme ostatní vnitřní části. Okolo pozemku realizujeme perimetrickou ochranu, která zajišťuje včasné varování na službu ostrahy, že dochází k napadení objektu. Technických opatření je velké množství, vhodnou kombinací dosahujeme velké odolnosti proti napadení objektu.

Nedílnou součástí jsou elektronické prvky protipožární ochrany, hlásiče úniku výbušných a dusivých plynů.

Řešení požární bezpečnosti je velice důležitým opatřením proti vzniku požárů. Řešení zahrnuje celou řadu opatření od prevence po detekci vznikajících ohnisek požáru , až k automatickým hasebním systémům. Vedle vzniku možných škod na majetku jsou varované osoby, které se automatizovaně vyzvou k evakuaci.

Použité technologie a rozsah instalací se liší v technologických budovách oproti bytovým a rodinným domům. Rozumným řešením objektové bezpečnosti, lze ochránit nejen majetek proti vloupání, ale chránit  zdraví a život před účinky požáru, zadýmení, unikajícímu  plynu z přípojky a následnému výbuchu.  Příkladem jsou objekty určené pro bydlení. Opomenutí uhašení otevřeného ohně, nebo vypnutí elektrické plotýnky a  následné zadýmení prostoru může mít fatální následky. To samé platí při vzniku dusivých plynů.